top of page

Terapia psychologiczna
 

Diagnoza i terapia dzieci i młodzieży przejawiających:

- trudności wychowawcze

- trudności w relacjach z rówieśnikami

- trudności emocjonalne, częste zmiany nastroju, wybuchy złości

- zaburzenia lękowe, fobie specyficzne

- zaburzenia odżywiania

- zachowania autoagresywne

bottom of page