top of page

Porada lekarza psychiatry

180 - 300 zł

Rehabilitacja

100 - 120 zł

Rehabilitacja w domu pacjenta

120 zł

Terapia logopedyczna 30 min.

80 zł

Terapia logopedyczna 45 min.

110 zł

Porada psychologiczna/psychoterapeutyczna - pierwsza wizyta

200 zł

Terapia indywidualna - psychologiczna, psychoterapeutyczna, konsultacja z rodzicem

180 zł

Terapia rodzinna / par ( do 60 min.)

180 - 200 zł

Diagnoza psychologiczna

- pierwsze spotkanie-konsultacja psychologiczna, wywiad (do 50 min)

180 zł

- drugie spotkanie - badanie psychologiczne ( do 120 min)

280 zł

- pisemna informacja o przeprowadzonym badaniu

140 - 150 zł

Konsultacja psychologiczna w placówce edukacyjnej (szkoła, przedszkole)

280 zł

Zajęcia ogólnorozwojowe indywidualne - dzieci młodsze ( do 30 min.)

100 zł

Ocena rozwoju psychoruchowego dziecka

2 x 150 zł

Terapia grupowa TUS (50 - 60 min.)

90 zł

Konsultacja wstępne w ramach udziału w terapii grupowej ( do 60 min.)

140 zł

Zaświadczenie o udziale w terapii

0 zł

Trening EEG Biofeedback

100 zł

Terapia pedagogiczna

80 zł

Terapia behawioralna

90 zł

Diagnoza integracji sensorycznej

2 x 120 zł

+ pisemny opis diagnozy 1 x 100 zł

Terapia integracji sensorycznej

100 zł

Terapia ręki

100 zł

Diagnoza sprawności grafomotorycznej (raport z diagnozy, program ćwiczeń do domu)

2 x 150 zł

Diagnoza integracji bilateralnej(raport z diagnozy, program ćwiczeń do domu)

2 x 150 zł

Terapia bilateralna

100 zł

Cennik obowiązuje od 1.02.2024.

Przedstawiony  cennik ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty  w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

CENNIK
bottom of page