CENNIK USŁUG (w PLN)

 

 

 

 

- PORADA LEKARZA NEUROCHIRURGA                                                    200 

       

-PORADA LEKARZA PSYCHIATRY                                                              120 - 160 

- REHABILITACJA                                                                                          75-90

           

- OCENA ROZWOJU RUCHOWEGO DZIECKA  I INSTRUKTAŻ

  PRAWIDŁOWEJ PIELĘGNACJI                                                                   80

-TERAPIA LOGOPEDYCZNA        30 min.                                                    55

          

- TERAPIA LOGOPEDYCZNA         45 min.                                                  82,50

- TERAPIA METODĄ TOMATISA     60 min.                                                 65

             

- PORADA PSYCHOLOGICZNA                                                                   110

- TERAPIA PSYCHOLOGICZNA                                                                   110

- OPINIA DIAGNOSTYCZNA PSYCHOLOGA Z OPISEM                            100    

- BADANIE INTELIGENCJI DZIECI, MŁODZIEŻY

I DOROSŁYCH                                   do 90 min.                                          150

 

- OCENA ROZWOJU PSYCHORUCHOWEGO DZIECKA                         2X110

 

- OCENA KOMPETENCJI RODZICIELSKICH                                             300

- ZAJĘCIA GRUPOWE Z PSYCHOLOGIEM                                                60

 

-  BIOFEEDBACK                                                                                          80                                                                                                                                                                                       

          

- TERAPIA PEDAGOGICZNA                                                                       60-75

      

- TERAPIA BEHAWIORALNA                                                                       70 - 100

          

- DIAGNOZA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ                                             110

      

- TERAPIA  INTEGRACJI SENSORYCZNEJ                                                75

          

- TERAPIA RĘKI                                                                                            75

          

- PORADA  DIETETYCZNA                                                                          50 – 60 

  

- USTALENIE DIETY                                                                                     80 – 140

 

- ZMIANY DIETY                                                                                           20 – 30   

 

CENNIK OBOWIĄZUJE OD 1 października 2019.

 

Przedstawiony  cennik ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty  w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego

    © 2015 Łukasz Szymański