​Porada lekarza neurochirurga
250 zł

Porada lekarza psychiatry

140 - 160 zł

Rehabilitacja

80 - 100 zł

Rehabilitacja w domu pacjenta

100 zł

Terapia logopedyczna 30 min.

60 zł

Terapia logopedyczna 45 min.

90 zł

Terapia metodą Tomatisa 60 min.

65 zł

Porada psychologiczna

140 - 150 zł

Terapia psychologiczna

140 - 150 zł

Opinia diagnostyczna psychologa z opisem

130 zł 

Badanie inteligencji dzieci, młodzieży i dorosłych   do 90 min.

180 zł

Terapia rodzin

170 zł

Ocena rozwoju psychoruchowego dziecka

2 x 150 zł

Zajęcia grupowe z psychologiem

70 zł

Biofeedback

80 zł

Terapia pedagogiczna

80 zł

Terapia behawioralna

90 zł

Diagnoza integracji sensorycznej

120 zł

Terapia integracji sensorycznej

80 zł

Terapia ręki

80 zł

 

Cennik obowiązuje od 2 listopada 2021.

Przedstawiony  cennik ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty  w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

CENNIK