top of page

Patrycja Drzymała

Pedagog specjalny, logopeda, terapeuta SI

Wykształcenie:


- Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Kierunek: pedagogika specjalna
  Specjalizacja: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
  Poziom wykształcenia: magister    2018
- Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  Kierunek: pedagogika
  Specjalizacja: Doradztwo zawodowe i rehabilitacyjne
  Poziom wykształcenia: licencjat     2015
- Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  Kierunek: pedagogika
  Specjalizacja: logopedia
  Poziom wykształcenia: licencjat      2014


SZKOLENIA, KURSY, CERTYFIKATY

- Szkolenie PECS (Picture Exchange Communication System) Poziom 1
  Organizator: Pyramid Educational Consultants of Poland Magdalena Kaźmierczak, Marek
  Kaźmierczak, Warszawa   2016
- warsztaty "Rozwiązywanie konfliktów metoda Gordona"
  Organizator: Ośrodek profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" Piła 2016
- warsztaty "Patomechanizmy zachowań przemocowych"
  Organizator: Ośrodek profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, Piła  2015
- warsztaty "Manipulacje ustno twarzowe - techniki usprawniające narządy mowy i
  redukujące ból"
  Organizator: Usługi logopedyczno- szkoleniowe dr n. hum. Anna Regner, Wrocław  2015
- Rewalidacja osób z niepełnosprawnoscią na bazie metod Mariannę Knill & Christopher
  Knill. Organizator: pracownia edukacyjna K&K  2015
- Kurs doskonalący "Wypracowanie wspólnych zasad działania wobec uczniów
  Organizator: Centrum doskonalenia nauczycieli w Pile  2014
- Warsztaty szkoleniowe "Wykorzystanie elementów metody werbo- tonalnej w terapii
  dziecka z zaburzonym rozwojem mowy - część I"
  Organizator: Gabinet logopedyczno- pedagogiczny GLOBAL, Gniezno  2014
- Elementarny Kurs języka migowego
  Organizator: Polski Związek głuchych, Bydgoszcz  2010

bottom of page