top of page
Marzena.jpg

Marzena Pietrowska

Pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej, posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju.

Studia: studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna.

Studia podyplomowe : Wiedzy o Psychoterapii, Terapia Pedagogiczna.

 

Ukończone kursy i szkolenia :

- Terapia Biofeedback.

- Praca z dzieckiem z ADHD i zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi.

- Studium Pomocy Dzieciom Autystycznym i ich Rodzinom.

- Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych ( I i II stopień).

- Diagnoza i Terapia SI małego dziecka.

- Diagnoza i terapia integracji sensorycznej osób z autyzmem.

- Diagnoza i terapia integracji sensorycznej osób z zaburzoną praksją.

 - Ocena i usprawnianie funkcji wzrokowych w integracji sensorycznej.

- Neurosensomotoryczna terapia taktylna.

- Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych z układem ruchowym.

- Neurosensomotoryczna integracja odruchów wzrokowych słuchowych.

- Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce wg.programu integracji odruchów Sally Goddard-Blythe INPP - Chester

- Diagnoza i terapia ręki, sprawności manualnych oraz grafomotorycznych – uzyskanie certyfikatu terapeuty ręki.

 

Podstawowy zakres działań w BBJ:

- Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej

- Diagnoza i terapia ręki

 

 

bottom of page