top of page
img10.jpg

Kinga
Anielska – Wachowska

Kwalifikacje:

- certyfikowany terapeuta EEG Biofeedback – Instytut Psychoneuroterapii EEG Biofeedback i Rehabilitacji Poznawczej w Poznaniu

- certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej – studia podyplomowe Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Bydgoszczy

- studia magisterskie – pedagogika opiekuńczo – wychowawcza UMK Toruń

- oligofrenopedagog – studia podyplomowe Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Elblągu

- kurs kwalifikacyjny z Terapii Pedagogicznej – CDN w Pile

 

Kursy i szkolenia:

- Terapia Taktylna w ramach Programu MNRI Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration

- Terapia Ręki I i II stopnia

- Terapia Behawioralna w Pracy z Dziećmi i Młodzieżą z Autyzmem i Zaburzeniami Pokrewnymi

 

Zakres głównej działalności w BBJ – prowadzenie treningu EEG Biofeedback.

                                                                                - prowadzenie diagnoz i terapii zaburzeń integracji sensorycznej

bottom of page