top of page
Pierzga.jpg

Ewa Pierzgalska

Pedagog specjalny, dyplomowany diagnosta i terapeuta Integracji Sensorycznej, specjalista z wieloletnią praktyką z dziećmi ze specjalnymi potrzebami Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz Metodą Dobrego Startu. Prowadzi zajęcia z terapii ręki. Prywatnie mama Antka i maratończyk.

 

Wykształcenie:

- Studia podyplomowe: Teoria Integracji Sensorycznej w diagnozie i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie,

- Studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika w Wyższej Szkole Humanistycznej w Lesznie,

- Studia magisterskie: Pedagogika w Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku,

Wybrane kursy, warsztaty, szkolenia:

- Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne- Polskie Towarzystwo Dysleksji prof. Marta Bogdanowicz, poziom I i poziom II,

- Metoda Dobrego Startu - Polskie Towarzystwo Dysleksji prof. Marta Bogdanowicz, sesja teoretyczna, sesja praktyczne, sesja superwizyjna,

- Staż zawodowy w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Warszawie,

- Terapia ręki, Edukacyjno-Rehabilitacyjne Centrum Wspierania Rozwoju, A. Giszewska i W. Bartkiewicz,

- Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Pile,

- Program Rozwoju Komunikacji MAKATON - dr Bogusława B. Kaczmarek- poziom pierwszy,

- "Original play"- dr F. Donaldson, J. Graczykowska, kurs podstawowy,

Podstawowy zakres działań w BBJ:

- Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej.

- Terapia ręki.

 

bottom of page