Terapia Ręki ma na celu usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych, dzięki którym dziecko osiągnie optymalny poziom w zakresie samoobsługi oraz sprawności manualnych, grafomotoryki. 


Dla kogo Terapia Ręki :

•    dla dzieci z wadliwą regulacją napięcia mięśniowego powodującego, że dziecko zbyt mocno lub zbyt słabo naciska długopis, ołówek. kredkę, w konsekwencji czego powstają nierówne linie, łuki i kąty liter,
•    dla dzieci z obniżoną precyzją i szybkością ruchów docelowych, które piszą wolno
 i niestarannie,
•    dla dzieci, które mają współruchy ( synkinezje) czyli dodatkowe ruchy, niepotrzebne z punktu widzenia celu i efektu wykonywanej czynności np. gdy dziecka przy pisaniu „pomaga” sobie ruchami nóg, tułowia, szyi czy języka,
•    dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,  gdyż mowa zależy od prawidłowego rozwoju motoryki precyzyjnej, od rozwoju precyzyjnych ruchów rąk zależy m.in. rozwój artykulacji
 i szeroko pojętej komunikacji,
•    dla dzieci , u których kształtuje się lateralizacja ( stronność, dominacja prawej lub lewej strony ciała) lub jest lateralizacja nieustalona,
•    dla dzieci leworęcznych,
•    dla dzieci, które niechętnie rysują, malują, lepią, układają drobne przedmioty, podejmują czynności manualne
•    dla dzieci, które mają problem z  codzienną samoobsługą  ( ubieranie się i rozbieranie, wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików ),
•    dla dzieci ,które mają problem z koordynacją obu rąk w trakcie czynności manipulacyjnych.

 

Cel Terapii Ręki :

•    poprawa umiejętności chwytu,
•    wspomaganie precyzyjnych ruchów ręki,
•    wyuczenie zdolności skupienia uwagi, patrzenia,
•    wzmacnianie koncentracji,
•    poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej,
•    przekraczanie linii środka ciała.

 

Terapia Ręki obejmuje :

•    kompleksową diagnozę sprawności ręki, umiejętności manualnych oraz grafomotorycznych, ustalenie czynników, które zaburzają jej pracę ( jest bardzo wiele czynników wpływających na trudności w rozwoju małej motoryki),
•    skonstruowanie programu terapeutycznego,
•    opracowanie zestawu ćwiczeń domowych dobranych indywidualnie do możliwości i potrzeb dziecka,
•    zajęcia terapeutyczne.

 

    © 2015 Łukasz Szymański