top of page

Terapia Ręki

 

Terapia ręki ma na celu usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych, dzięki którym dziecko osiągnie optymalny poziom w zakresie samoobsługi oraz sprawności manualnych, grafomotoryki. 


Dla kogo Terapia Ręki:

- dla dzieci z wadliwą regulacją napięcia mięśniowego powodującego, że dziecko zbyt mocno lub zbyt słabo naciska długopis, ołówek. kredkę, w konsekwencji czego powstają nierówne linie, łuki i kąty liter,
- dla dzieci z obniżoną precyzją i szybkością ruchów docelowych, które piszą wolno i niestarannie,
- dla dzieci, które mają współruchy (synkinezje) czyli dodatkowe ruchy, niepotrzebne z punktu widzenia celu i efektu wykonywanej czynności np. gdy dziecka przy pisaniu „pomaga” sobie ruchami nóg, tułowia, szyi czy języka,
- dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,  gdyż mowa zależy od prawidłowego rozwoju motoryki precyzyjnej, od rozwoju precyzyjnych ruchów rąk zależy m.in. rozwój artykulacji
 i szeroko pojętej komunikacji,
- dla dzieci, u których kształtuje się lateralizacja (stronność, dominacja prawej lub lewej strony ciała) lub jest lateralizacja nieustalona,
- dla dzieci leworęcznych,
- dla dzieci, które niechętnie rysują, malują, lepią, układają drobne przedmioty, podejmują czynności manualne
- dla dzieci, które mają problem z  codzienną samoobsługą  (ubieranie się i rozbieranie, wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików),
- dla dzieci ,które mają problem z koordynacją obu rąk w trakcie czynności manipulacyjnych.

 

Cel Terapii Ręki :

- poprawa umiejętności chwytu,
- wspomaganie precyzyjnych ruchów ręki,
- wyuczenie zdolności skupienia uwagi, patrzenia,
- wzmacnianie koncentracji,
- poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej,
- przekraczanie linii środka ciała.

 

Terapia Ręki obejmuje :

- kompleksową diagnozę sprawności ręki, umiejętności manualnych oraz grafomotorycznych, ustalenie czynników, które zaburzają jej pracę ( jest bardzo wiele czynników wpływających na trudności w rozwoju małej motoryki),
- skonstruowanie programu terapeutycznego,
- opracowanie zestawu ćwiczeń domowych dobranych indywidualnie do możliwości i potrzeb dziecka,
- zajęcia terapeutyczne.

 

bottom of page