Integracja sensoryczna jest procesem neurologicznym, który zachodzi w każdym z nas.
Prawidłowa integracja sensoryczna czyli odbieranie, przetwarzanie i organizowanie informacji sensorycznych płynących z organizmu i otaczającego świata to fundament pod prawidłowy rozwój człowieka.


 Lista objawów wskazujących na zaburzenia SI : 


 Objawy dysfunkcji integracji sensorycznej najczęściej manifestują się: 


1.    wzmożoną lub obniżoną wrażliwością na bodźce,
2.    niewłaściwym poziomem uwagi,
3.    obniżonym poziomem koordynacji ruchowej,
4.    opóźnionym rozwojem mowy,
5.    nieprawidłowym poziomem aktywności ruchowej,
6.    trudnościami w zachowaniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wybrane objawy dysfunkcji integracji sensorycznej:

 

Dziecko :


•    jest niespokojne, płaczliwe, ma kłopoty z zaśnięciem
•    ma trudności z samodzielnym piciem, żuciem i przełykaniem pokarmów (preferuje dania papkowate),
•    źle toleruje wykonywanie przy nim czynności pielęgnacyjnych i higienicznych, takich jak: obcinanie włosów, paznokci, mycie twarzy, zębów, smarowanie    kremem, czesanie, czyszczenie nosa, uszu itp.
•    wiele czynności samoobsługowych wykonuje z trudem, powoli, niezdarnie,
•    ma problemy z samodzielnym myciem się, ubieraniem, zwłaszcza zapinaniem guzików i sznurowaniem butów,
•    ma słabą równowagę: potyka się i upada częściej niż rówieśnicy, prawie zawsze ma jakiś siniak czy zadrapanie,
•    podczas dłuższego siedzenia ma trudności z utrzymaniem głowy w pozycji pionowej, podpiera ją ręką, kładzie się na stoliku itp.
•    jest nadruchliwe, nie może usiedzieć/ustać w jednym miejscu,
•    trudno się koncentruje, a łatwo rozprasza,
•    jest impulsywne, nadwrażliwe emocjonalnie, często się obraża,

•    bywa uparte, negatywistyczne,

•    w porównaniu do innych dzieci czy wymogów sytuacji porusza się zbyt szybko lub za wolno,

•    nabywanie nowych umiejętności ruchowych sprawia mu trudność, np. jazda na rowerze, rzucanie i łapanie piłki, pływanie,

•    wchodząc/schodząc po schodach częściej niż inne dzieci trzyma się poręczy, niepewnie stawia nogi,

•    nieumyślnie wchodzi lub wpada na meble, ściany, inne dzieci,

•    niewłaściwie czy wręcz dziwacznie trzyma różne przedmioty codziennego użytku, np. nożyczki, sztućce czy przybory do pisania,

•    unika dziecięcego baraszkowania z rodzicami lub rodzeństwem,

•    uwielbia ruch, poszukuje go, dąży do niego. Jest stale w ruchu – biega, podskakuje, często zmienia pozycję ciała

•    przejawia duży lęk przed upadkiem lub wysokością, okazuje niepokój, gdy musi oderwać nogi od podłoża, np. wejść na wysokie schody, na drabinkę,  usiąść na wysokim stołku,

•    w nowym miejscu czuje się zagubione, potrzebuje sporo czasu by zdobyć orientację w otoczeniu,

•    często myli stronę prawą i lewą, w obrębie własnego ciała oraz w otaczającej przestrzeni, podczas gier zespołowych zdarza się, że biegnie w innym kierunku niż jego drużyna, w inną stronę niż piłka, którą ma złapać, jest zdezorientowane, ma słabe wyczucie odległości,

•    nie ma dominacji jednej ręki,

•    ma trudności z czytaniem i pisaniem, częściej niż inne dzieci w jego wieku myli, odwraca znaki graficzne, ma trudności w przepisywaniu, przerysowywaniu z tablicy,

•    ma kłopoty z cięciem nożyczkami, rysowaniem po śladzie, kalkowaniem itp.

•    sprawia wrażenie słabego, szybko się męczy,

•    nie lubi karuzeli, huśtawki, lub przeciwnie – uwielbia to.

 

Z problemów w zakresie integracji sensorycznej dzieci nie wyrosną. Te problemy związane między innymi z niedoborem doświadczeń zmysłowo-ruchowych będą „rosły” razem z nimi. Dlatego tak ważna jest wczesna interwencja, której celem jest takie wspomożenie systemu nerwowego, aby mógł prawidłowo odbierać, interpretować i organizować napływające informacje zmysłowe. Układ nerwowy dziecka jest plastyczny, czyli bardziej podatny na oddziaływania terapeutyczne. To z kolei podnosi skuteczność terapii integracji sensorycznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzona jest terapia dzieci :

-  z trudnościami szkolnymi,

-  z zaburzeniami koncentracji i uwagi,

-  z zaburzeniami emocjonalnymi,

-  z zaburzeniami mowy,

-  ze wzmożoną lub obniżoną aktywnością ruchową,

-  z autyzmem,

-  z zespołem Aspergera,

-  z zaburzeniami hiperkinetycznymi, ADHD , ADD,

-  z upośledzeniem umysłowym,

-  z różnymi zespołami genetycznymi takimi jak zespół Downa, zespół kruchego chromosomu X i innymi,

-  z mózgowym porażeniem dziecięcym ,

-  z dziećmi niedowidzącymi i niedosłyszącymi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakres usług :

-  diagnoza rozwoju procesów integracji sensorycznej ( wywiad z rodzicami, wykorzystanie Arkusza Obserwacji Klinicznej oraz Południowo-Kalifornijskich Testów Integracji Sensorycznej, obserwacja dziecka, analiza dokumentacji dziecka),

-  zajęcia terapeutyczne z integracji sensorycznej,

-  sporządzenie pisemnej diagnozy SI oraz indywidualnego planu terapii,

-  przygotowanie strategii radzenia sobie z dysfunkcjami integracji sensorycznej do instytucji : żłobków, przedszkoli, szkół ,

-  konsultacje specjalistyczne w placówce (żłobki, przedszkola, szkoły) dotyczące strategii postępowania wobec dziecka z dysfunkcją SI,

-  wspomaganie procesów integracji odruchów posturalnych i dynamicznych,

-  stymulacja rozwoju psychomotorycznego dziecka,

-  terapia taktylna.

    © 2015 Łukasz Szymański