top of page

Rehabilitacja dzieci

- rehabilitacja wg koncepcji NDT – Bobath  

- rehabilitacja i diagnostyka wg metody Vojty  

- rehabilitacja metodą PNF

- terapia manualna dzieci i niemowląt

- ocena rozwoju ruchowego dziecka

- nauka prawidłowej pielęgnacji

- diagnostyka niemowląt metodą Prechtl’a

 Prowadzona jest terapia niemowląt i dzieci :

- z asymetrią,

- z zaburzeniem napięcia mięśniowego,

- z zespołami genetycznymi,

- z urazami centralnego i obwodowego układu nerwowego,

- z mózgowym porażeniem dziecięcym,

- z wadami postawy,

- po urazach i wypadkach.

bottom of page