Maria Woronowicz

 

Wykształcenie:

Niepaństwowe Policealne Studium Medyczne: technik terapii zajęciowej

Akademia Medyczna w Poznaniu, Wydział Nauk o Zdrowiu, kierunek fizjoterapia

ukończony uzyskaniem tytułu magistra fizjoterapii oraz uprawnień pedagogicznych

Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu – Studia

podyplomowe, kierunek: „Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego

dziecka”

Kursy i szkolenia:

Szkolenie: „Ocena, usprawnianie i pielęgnowanie dzieci zaburzonych neurologicznie”,

prowadzący: mgr Iwona Kaźmierczak

 

Kurs: „Edukacja i prowadzenie dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym”,

prowadzący: mgr Olivia Surtees

 

Szkolenie: „Usprawnianie osób dorosłych deficytem neurologicznym w oparciu o koncepcję Bobath i inne techniki fizjoterapeutyczne”,

prowadzący; mgr Stanisław Faliszewski

Kurs: „Ruch rozwijający Weroniki Sherbone”,

prowadzący: mgr Jolanta Piętowska

 

Kurs: „Terapia Neurorozwojowa NDT-Bobath”

Prowadzący: Zofia Szwiling

 

Szkolenie: „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem” cz. I

Prowadzący: Synapsis

 

Szkolenie: „Terapia behawioralna dzieci i młodzieży z autyzmem (i z niepełnosprawnością intelektualną)”stopień II

Prowadzący: Spoa Gdańsk

 

Praktyka zawodowa:

2006-2008 Praca w Wielkopolskim Centrum Neurologii Dzieci i Młodzieży Nexus w Poznaniu

na stanowisku fizjoterapeuta dziecięcy

 

2007-2008 Praca w Ośrodku Dziennej Aktywności dla Dzieci Najmłodszych Niepełnosprawnych

i Zagrożonych Niepełnosprawnością „SILOE” w Poznaniu, na stanowisku

fizjoterapeuta dziecięcy

 

2010-2012 Praca w Ośrodku Diagnostyki Neurorozwojowej i Rehabilitacji, ul. Rydygiera 23, Piła;

świadczenie usług rehabilitacyjnych

 

od 2011-Praca w Ośrodku Hipoterapii i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych w Stobnie, na stanowisku: fizjoterapeuta, zastępca kierownika turnusu

    © 2015 Łukasz Szymański