mgr Małgorzata Mironowicz 

pedagog-terapeuta, oligofrenopedagog

Wykształcenie:

* Studia wyższe pedagogiczne;

* Studia podyplomowe: Pedagogika specjalna – terapia pedagogiczna  (tytuł terapeuty);

* Studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika;

* Kwalifikacje do prowadzenia terapii logopedycznej i pracy z dzieckiem z diagnozą autyzmu;

* Liczne kursy i warsztaty z zakresu terapii;

*Wieloletnie doświadczenie i sukcesy w pracy terapeutycznej.

Cele prowadzonej terapii:

* Niwelowanie trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych;

* Ułatwianie opanowania materiału przewidzianego na danym etapie edukacyjnym /wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów/.

A także:

* Prowadzenie terapii z dziećmi/uczniami ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania /dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia/;

* Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych dla dzieci/ uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego /usprawnianie zaburzonych funkcji rozwojowych i intelektualnych/.

    © 2015 Łukasz Szymański