top of page
awatar.jpg

Małgorzata Mironowicz

Pedagog-terapeuta, oligofrenopedagog.

Wykształcenie:

- Studia wyższe pedagogiczne;

- Studia podyplomowe: Pedagogika specjalna – terapia pedagogiczna  (tytuł terapeuty);

- Studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika;

- Kwalifikacje do prowadzenia terapii logopedycznej i pracy z dzieckiem z diagnozą autyzmu;

- Liczne kursy i warsztaty z zakresu terapii;

- Wieloletnie doświadczenie i sukcesy w pracy terapeutycznej.

Cele prowadzonej terapii:

- Niwelowanie trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych;

- Ułatwianie opanowania materiału przewidzianego na danym etapie edukacyjnym /wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów/.

A także:

- Prowadzenie terapii z dziećmi/uczniami ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania /dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia/;

- Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych dla dzieci/ uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (usprawnianie zaburzonych funkcji rozwojowych i intelektualnych).

bottom of page