top of page

Terapia logopedyczna, indywidualne zajęcia z dziećmi

- profilaktyka i wczesne wspomaganie rozwoju wcześniaków oraz dzieci ze zdiagnozowanymi zespołami wad genetycznych

- terapia logopedyczna pacjenta z uszkodzonym słuchem, niepełnosprawnością intelektualną, opóźnionym rozwojem mowy

- terapia jąkania

- terapia dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera

- wspomagania rozwoju dziecka z rozszczepem podniebienia

 

 

bottom of page