TERAPIA LOGOPEDYCZNA, INDYWIDUALNE ZAJĘCIA Z DZIEĆMI:

 

- PROFILAKTYKA I WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU WCZEŚNIAKÓW ORAZ DZIECI ZE ZDIAGNOZOWANYMI ZESPOŁAMI WAD GENETYCZNYCH

- TERAPIA LOGOPEDYCZNA PACJENTA Z USZKODZONYM SŁUCHEM, NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ, OPÓŹNIONYM ROZWOJEM MOWY

- TERAPIA JĄKANIA

- TERAPIA DZIECI Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA

- WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA Z ROZSZCZEPEM PODNIEBIENIA

 

 

    © 2015 Łukasz Szymański