Terapia logopedyczna, zajęcia indywidualne z dorosłym pacjentem
 

- redukcja mowy i komunikacji osób dotkniętych afazją i zaburzeniami mowy pochodzenia neurologicznego

- pomoc w zakresie prawidłowej dykcji, akcentowania i stylistyki języka polskiego

    © 2020 BBJ Centrum Diagnozy i Terapii s.c.