top of page

Terapia logopedyczna, zajęcia indywidualne z dorosłym pacjentem
 

- redukcja mowy i komunikacji osób dotkniętych afazją i zaburzeniami mowy pochodzenia neurologicznego

- pomoc w zakresie prawidłowej dykcji, akcentowania i stylistyki języka polskiego

bottom of page