TERAPIA LOGOPEDYCZNA. ZAJĘCIA INDYWIDUALNE Z DOROSŁYM PACJENTEM

 

- REEDUKACJA MOWY I KOMUNIKACJI OSÓB DOTKNIĘTYCH AFAZJĄ I ZABURZENIAMI MOWY POCHODZENIA NEUROLOGICZNEGO

- POMOC W ZAKRESIE PRAWIDŁOWEJ DYKCJI, AKCENTOWANIA I STYLISTYKI JĘZYKA POLSKIEGO

    © 2015 Łukasz Szymański