Klaudia Giese- Szczap

 

mgr psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

specjalista psychologii klinicznej

Studia Podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej-logopedii

 

Ważniejsze szkolenia i kursy:

 • Szkolenie z zakresu Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

 • Terapia dzieci moczących się i ich rodzin

 • III-stopniowy kurs doskonalący Terapia behawioralna dzieci z autyzmem

 • Interpretacja i zastosowanie testu WAIS-R(PL),

 • warsztat Terapia Skoncentrowana na  Rozwiązaniach

 • Podstawy terapii poznawczo- behawioralnej

 • Piotrek Wiercipięta- terapia dzieci z nadpobudliwością psychoruchową”- indywidualne szkolenie superwizyjne

 • Zagrożenia samobójstwem- interwencja kryzysowa wobec dzieci, młodzieży i dorosłych

 • szkolenie „Mutyzm selektywny- pomoc psychologiczna dla dziecka i jego rodziny

 • Intensywny Kurs Interwencji Kryzysowej

 • Dialog Motywujący- wstęp, trening umiejętności część I i II

 • Dziecięce złości- skuteczne interwencje w pracy z dzieckiem

 

Inne osiągnięcia:

 • współautorka książki „Mutyzm wybiórczy w praktyce terapeutycznej”- Kraków, Impuls 2017

 • publikacja bajki terapeutycznej na stronie Fundacji „A kogo?”

 • wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Mam prawo...”

 • publikacja bajek terapeutycznych w książkach „Bajeczki Haneczki” i „Las nadziei”

 

 

Zakres działań: diagnoza i terapia dzieci i młodzieży oraz dorosłych

  © 2015 Łukasz Szymański