top of page

Katarzyna Berchiet-Żuk

Magister psychologii Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ze specjalnością: psychologia kliniczna.

Dodatkowo ukończone Studia Podyplomowe z zakresu: Logopedii z emisją głosu i Przygotowanie pedagogiczne.

Psychoterapeutka w trakcie szkolenia.

Ważniejsze szkolenia i kursy:

- Certyfikowany Trener Treningu Zastępowania Agresji - ART

- „Intensywny kurs interwencji kryzysowej”

- „Dialog motywujący- szkolenie: wstęp, trening umiejętności”

- „Dialog motywujący w pracy z trudnym nastolatkiem”

- „Pomiędzy chorobą psychiczną a zaburzeniami zachowania dzieci i młodzieży-  diagnostyka i planowanie interwencji terapeutycznych „

-„Problemy uzależnień wśród dzieci i młodzieży- motywowanie do zmian zachowań ryzykownych”

- „Jak postępować z dziećmi z zaburzeniem przywiązania w rodzinach adopcyjnych i zastępczych? Praca z dziećmi w oparciu o więź”

- „Mutyzm selektywny - pomoc psychologiczna dla dziecka i jego rodziny”

- „Podstawy terapii poznawczo-behawioralnej”

- „Diagnoza i terapia zachowań samobójczych młodzieży i osób dorosłych”

- „Trening umiejętności społecznych”

- „Praca z dzieckiem z zaburzeniami lękowymi; Praca z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze”

- „Diagnozowanie i opiniowanie w pracy podmiotów pieczy zastępczej”

- „Diagnoza psychologiczna małoletnich w sprawach rodzinnych i opiekuńczych”

- „MMPI -2 – kurs podstawowy i zaawansowany”,

- Uzyskanie uprawnień diagnostycznych z Skali Inteligencji Stanford –Binet 5

 

Zakres działań:

- terapia dzieci i młodzieży z zakresu pracy z trudnościami emocjonalnymi i społecznym, praca z dzieckiem i młodzieżą w oparciu o trening zastępowania agresji i naukę umiejętności zachowań prospołecznych metodą ART, praca o zasoby i mocne strony w celu wypracowywania nowych możliwości społeczno-emocjonalnych i zwiększenia motywacji do działania

- terapia osób dorosłych

- konsultacje i porady psychologiczne, w tym wychowawcze

- interwencja kryzysowa: udzielenie wsparcia, pomocy zmierzającej do odzyskania równowagi sprzed zaistniałego zdarzenia, przeżycia, doświadczenia (strata pracy, rozwód, żałoba, choroba, wypadek)

- diagnoza psychologiczna dzieci, młodzieży i osób dorosłych

 

W mojej pracy za cel stawiam sobie odnalezienie w klientach ich wewnętrznej radości, otwartości na posiadane przez nich możliwości i zasoby, a także przełamanie istniejących barier w nich samych.

bottom of page