Katarzyna Berchiet-Żuk

mgr psychologii Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ze specjalnością: psychologia kliniczna

dodatkowo ukończone Studia Podyplomowe z zakresu: Logopedii z emisją głosu i Przygotowanie pedagogiczne

 

 

Ważniejsze szkolenia i kursy:

 

Certyfikowany Trener Treningu Zastępowania Agresji - ART

„ Intensywny kurs interwencji kryzysowej”

„ Dialog motywujący- szkolenie: wstęp, trening umiejętności”

„ Dialog motywujący w pracy z trudnym nastolatkiem”

 „ Pomiędzy chorobą psychiczną a zaburzeniami zachowania dzieci i młodzieży-  diagnostyka i planowanie interwencji terapeutycznych „

„Problemy uzależnień wśród dzieci i młodzieży- motywowanie do zmian zachowań ryzykownych”

„ Jak postępować z dziećmi z zaburzeniem przywiązania w rodzinach adopcyjnych i zastępczych? Praca z dziećmi w oparciu o więź”

 „ Mutyzm selektywny-pomoc psychologiczna dla dziecka i jego rodziny”

„ Podstawy terapii poznawczo-behawioralnej”

 „Diagnoza i terapia zachowań samobójczych młodzieży i osób dorosłych”

„ Trening umiejętności społecznych”

„ Praca z dzieckiem z zaburzeniami lękowymi; Praca z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze”

„Diagnozowanie i opiniowanie w pracy podmiotów pieczy zastępczej”

„ Diagnoza psychologiczna małoletnich w sprawach rodzinnych i opiekuńczych”

 „ MMPI -2 – kurs podstawowy i zaawansowany”,

Uzyskanie uprawnień diagnostycznych z Skali Inteligencji Stanford –Binet 5

 

Zakres działań:

  • terapia dzieci i młodzieży z zakresu pracy z trudnościami emocjonalnymi i społecznym, praca z dzieckiem i młodzieżą w oparciu o trening zastępowania agresji i naukę umiejętności zachowań prospołecznych metodą ART, praca o zasoby i mocne strony w celu wypracowywania nowych możliwości społeczno-emocjonalnych i zwiększenia motywacji do działania

  • terapia osób dorosłych

  • konsultacje i porady psychologiczne, w tym wychowawcze

  • interwencja kryzysowa: udzielenie wsparcia, pomocy zmierzającej do odzyskania równowagi sprzed zaistniałego zdarzenia, przeżycia, doświadczenia (strata pracy, rozwód, żałoba, choroba, wypadek)

  • diagnoza psychologiczna dzieci, młodzieży i osób dorosłych

 

W mojej pracy za cel stawiam sobie odnalezienie w klientach ich wewnętrznej radości, otwartości na posiadane przez nich możliwości i zasoby, a także przełamanie istniejących barier w nich samych.

    © 2015 Łukasz Szymański