Katarzyna Naumczyk-Maćkowiak

 

mgr psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ze specjalnością: Psychoterapia zaburzeń psychicznych

Certyfikowany psychoterapeuta poznawczo - behawioralny.

 

Najważniejsze szkolenia i kursy:

- w trakcie certyfikacji z zakresu Terapii Poznawczo-Behawioralnej

- w trakcie certyfikacji z zakresu Terapii Schematu

- szkolenia z zakresu zaburzeń behawioralnych:

- Obraz ciała u osób z zaburzeniami odżywiania

- Odżywianie w anoreksji i bulimii

- Modne uzależnienia XXI wieku – modne diety, patologiczny hazard

- szkolenia z zakresu zachowań parasamobójczych i samobójczych

- Zachowania autoagresywne – kompleksowy model pomocy

- Parasamobójstwa u młodych dorosłych

- III-stopniowy kurs doskonalący Terapia behawioralna dzieci z autyzmem

 

Zajmuję się diagnozą oraz terapią dzieci, młodzieży i dorosłych, doświadczających problemów w codziennym funkcjonowaniu.

Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji.

 

Zakres działań:

Diagnoza i terapia dzieci i młodzieży przejawiających:

- trudności wychowawcze

- trudności w relacjach z rówieśnikami

- trudności emocjonalne, częste zmiany nastroju, wybuchy złości

- zaburzenia lękowe, fobie specyficzne

- zaburzenia odżywiania

- zachowania autoagresywne

 

Diagnoza i terapia osób dorosłych doświadczających:

- przewlekle obniżonego nastroju

- lęku, niepokoju i napadów paniki

- długotrwałego stresu i zmęczenia

- niesatysfakcjonujących relacji społecznych i bliskich związków

- trudności adaptacyjnych wynikających ze zmian pojawiających się w życiu

 

Terapia prowadzona jest w nurcie poznawczo-behawioralnym ukierunkowanym na rozwiązanie bieżących trudności dzięki zrozumieniu indywidualnego sposobu postrzegania świata, ukształtowanego w toku osobistych doświadczeń.

www.naumczyk-psychoterapia.pl

 

 

    © 2015 Łukasz Szymański