top of page
kasia j.jpg

Katarzyna Jarczak

Magister rehabilitacji ruchowej.

 

Wykształcenie:

Studia wyższe ukończone w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, na Wydziale Wychowania Fizycznego, kierunek Rehabilitacja Ruchowa; Pierwszy stopień specjalizacji zawodowej w zakresie rehabilitacji ruchowej.

 

Doskonalenie zawodowe:

- uczestnictwo w turnusie rehabilitacji dla rodzin dzieci autystycznych

- warsztat szkoleniowy dotyczący Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

- kurs "Podstawy neurokinezjologicznej diagnostyki i terapii dzieci z uszkodzeniami układu nerwowego"

- praktyczne szkolenie z zakresu wczesnej neurokinezjologicznej diagnostyki i terapii dzieci z uszkodzeniami układu nerwowego - metoda Vojty

- warsztat szkoleniowo - praktyczny dotyczący terapii dzieci z uszkodzeniem układu nerwowego metodą NDT.

 

Podstawowy zakres działań w BBJ:

- indywidualna terapia z dzieckiem, młodzieżą wspomagająca ich rozwój psychoruchowy w oparciu o metody Vojty i NDT

- korekta wad postawy

bottom of page