Jacek Mejster

 

 

  • Magister rehabilitacji ruchowej, oligofrenopedagog.

  • Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

  • Najważniejsze kursy i szkolenia:

 

- Kurs hipoterapii - Kraków 1990

- Kurs doskonalący „Leczenie usprawniające bocznych skrzywień kręgosłupa” - Poznań 1993

- Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - Piła 1993

- Kurs "Podstawy neurokinezjologicznej diagnostyki i terapii dzieci z uszkodzeniem układu nerwowego" (met. Vojty) - Wrocław 1994

- Kurs "Praktyczne szkolenie z zakresu wczesnej neurokinezjologicznej diagnostyki i terapii dzieci z uszkodzeniem układu nerwowego" - Kielce 1995

- Specjalizacja I stopnia - Piła 1996

- Kurs NDT Bobath Basic - Warszawa 1999

- Warsztaty Neurologiczne "Nowoczesne metody pomocne w diagnostyce mózgowego porażenia dziecięcego", “Nowoczesne metody wspierające terapię neurorozwojową - Katowice 2003

- Kurs "Alkoholowy zespół płodowy – FAS" - Piła 2005

- Warsztaty Terapii Neurorozwojowej NDT-Bobath "Terapia neurorozwojowa małego dziecka" - Cieszyn 2005

- Warsztaty "The Test of Infant Motor Performance from Research to Practice" - Warszawa 2007

- Kurs Kinesiology Taping - Poznań 2008

- Kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki - Piła 2009

- Kurs NDT Baby Bobath - Bratysława 2010

- Kurs Oceny Globalnych Wzorców Ruchu Metodą Prechtl’a - Warszawa 2011

- Kurs "Medical Taping Concept for Paediatrics" - Kraków 2012

- Kurs "Terapia manualna pacjentów z niewydolnoscią oddechową" Bydgoszcz 2016

- Kurs "Terapia manualna u dzieci" - Petra Hasselhoff-Styhler, Petra Kruse-Bothe, Kraków 2017

- Kurs  "Osteopatyczne zabiegi lecznicze w pediatrii cz. I" D.O. Aneta Szczepańska. Poznań 2018

 

Członek Polskiego Stowarzyszenia NDT – Bobath

 

  • Podstawowy zakres działań w BBJ to ocena rozwoju psychomotorycznego niemowląt i dzieci, diagnoza zaburzeń i nieprawidłowości rozwojowych na bazie spontanicznej motoryki, reakcji ułożeniowych i odruchów niemowlęcych, oraz terapia głównie według koncepcji NDT – Bobath oraz met. Vojty, jak również instruktaż dotyczący prawidłowej pielęgnacji dziecka.

  • Terapią obejmuję między innymi dzieci z zaburzeniami napięcia mięśniowego, asymetrią, porażeniami i niedowładami, wadami wrodzonymi.

    © 2015 Łukasz Szymański