Gabriela Kończyńska

Pedagog specjalny z wieloletnią praktyką w pracy z małymi dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwojowymi.

Wykształcenie: mgr oligofrenopedagogiki.

 

Kursy i szkolenia:

- III stopniowy kurs doskonalący "Terapia behawioralna dzieci z autyzmem"

- Szkolenie w zakresie "Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych I i II stopień", Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania Kwidzyń

- Szkolenie "Dziecko jąkające się i jego rodzina - diagnoza i terapia"

- Szkolenie "Profil rozwoju człowieka wg. G. Domana oraz Programu Organizacji Neurologicznej ", Pleszew Fundacja Rozwoju Człowieka HOPE Charitable Fund USA

- Szkolenie w zakresie Kinezjologii Edukacyjnej "Brain Gym" metody dr Paula Dennisona

- Warsztaty Metodyczne "Praca terapeutyczna z dzieckiem upośledzonym w stopniu głębokim"

- Kurs doskonalący "Dysleksja Rozwojowa. Terapia pedagogiczna młodszych dzieci dyslektycznych"

- Szkolenie "Podstawy terapii EEG BIOFEEDBACK z elementami analizy QEEG. Mini Brain Mapping.

- Warsztaty  "Środowiskowa profilaktyka uzależnień"

- Warsztaty "Molestowania - gwałt na miłości. Jak rozpoznać i pomagać ofiarom przemocy seksualnej."

- Kurs "Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych według metody Swietłany Masgutowej"

- Cztery Moduły w zakresie znaków i symboli MAKATON Program Rozwoju Komunikacji PRKM

- Warsztaty "Zastosowanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z wadami słuchu i innymi zaburzeniami mowy"

- Szkolenie "Zastosowanie ustno-twarzowej terapii regulacyjnej u dzieci z nieprawidłowym napięciem mięśniowym"

 

 

W BBJ prowadzę terapię pedagogiczną, terapię behawioralną i terapię logopedyczną. Celem mojej pracy z dzieckiem o zaburzonym rozwoju jest kształtowanie zachowań adaptacyjnych umożliwiających efektywne funkcjonowanie w środowisku  oraz eliminowanie trudności szkolnych i wychowawczych.