top of page

Trening EEG biofeedback   

 

EEG Biofeedback jest metodą stosowaną m.in. w celu poprawy pamięci i koncentracji uwagi oraz redukcji stresu. Metoda biofeedback opiera się na obrazowaniu czynności bioelektrycznej mózgu podczas wykonywania prostych zadań, co umożliwia świadome wpływanie na pracę mózgu i zmusza do utrzymywania dużego stopnia koncentracji.Sprawdza się u osób z zaburzeniami procesu uczenia się, np. jako terapia wspomagająca w dysleksji, dysortografii i ADHD, oraz u osób
z całościowym zaburzeniem rozwoju (np. Autyzm, Zespół Aspergera). W treningach mogą brać udział dzieci (od 4 -5 r.ż.), młodzież i osoby dorosłe. Korzyści ze stosowania tej metody odnoszą także osoby zdrowe, co znajduje odzwierciedlenie w zastosowaniu tej metody np. w programach treningowych sportowców.

Jeśli chcesz:

- podnieść zdolność koncentracji i uwagi,
- poprawić pamięć operacyjną,
- zmniejszyć poziom doznawanego stresu,
- nauczyć się kontrolować swoją impulsywność i wybuchy złości,
- poprawić funkcje mowy i czytania,
- podnieść swój nastrój,
- poprawić twórcze myślenie,
- zmniejszyć dolegliwości powodowane stresem

zacznij trening!

Treningi odbywają się minimum raz w tygodniu. Liczba treningów w cyklu zależy od stopnia złożoności problemu oraz od tempa uczenia się. Aby zauważyć poprawę może wystarczyć ok. 20 sesji. Niektóre zaburzenia wymagają jednak większej ilości spotkań. 

 

Trening prowadzony jest na 2-kanałowym aparacie – EEGDigitrack-Biofeedback – firmy Elmiko. 


 

Clipboard0111.jpg
Clipboard01GG.jpg
Clipboard01.jpg
bottom of page