top of page
Dominika_edited.jpg

Dominika Armuszewska

Oferuję pomoc psychologiczną dzieciom i młodzieży, ale również dorosłym. W pracy
z pacjentem stawiam przede wszystkim na zaufanie oraz budowanie poczucia bezpieczeństwa. Zajmuję się rozwojem poznawczy, emocjonalny i społecznym moich pacjentów. Cenię współpracę z rodzicami i opiekunami.

Edukacja:

 

Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu - 5 – letnie, jednolite studia magisterskie, specjalizacja kliniczna

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu– Piła - Podyplomowe Studia Przygotowanie Pedagogiczne

Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Podyplomowe Studia „Seksuologia Kliniczna– Opiniowanie, Edukacja, Terapia”

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy - Podyplomowe Studia Pedagogika Specjalna z Oligofrenopedagogiką

Instytut Edukacji i Terapii w Poznaniu - Studium Psychoterapii dzieci i młodzieży

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie - Diagnoza, edukacja i wsparcie osób z autyzmem

 

Najważniejsze Kursy/szkolenia/konferencje:

 

 • wojewódzka konferencja metodyczno– naukowa „uwięziony umysł. Dziecko autystyczne w szkole i w domu.

 • Przestępstwa seksualne. perspektywa prawna, psychologiczna i psychiatryczna”.

 • I ogólnopolska konferencja seksuologiczna.

 • Szkolenie „seksualność osób dorosłych” II konferencja

 • Międzynarodowa konferencja naukowo - szkoleniowa "Przemoc seksualna - perspektywa ofiar i sprawców"

 • Konferencja "Profilaktyka, diagnoza, interwencja w obszarze przemocy seksualnej".

 • Międzynarodowa konferencja "Seksuolog w procesie kształcenia ustawicznego cz. II. Pacjent i seksuolog w procesie terapii".

 • Ogólnopolska konferencja seksuologiczna.

 • Konferencja "Mutyzm wybiórczy - diagnoza i terapia".

 • Konferencja "Przemoc seksualna wobec dzieci i młodzieży - identyfikacja, sposoby reagowania, formy pomocy, profilaktyka".

 • szkolenie "Trening umiejętności społecznych".

 • szkolenie „Komunikacja z pacjentem onkologicznym i jego rodziną”

 • szkolenie "Zespół nadpobudliwości psychoruchowej u dziec"i.

 • szkolenie "Spektrum autyzmu– techniki pracy wspierające adaptację dziecka".

 • szkolenie "Psychologia rozwoju dziecka - najważniejsze aspekty".

 • "Depresja u dzieci i młodzieży = jak chronić dziecko przed depresją".

 • Podstawy stosowania skali inteligencji Wechslera dla dzieci WISC® V.

 • Mutyzm wybiórczy i trudności w rozwoju społecznym u dzieci.

 • Depresja u dzieci. wczesne rozpoznanie i wsparcie.

 

Na co dzień zajmuję się:

 • diagnozą i terapią dzieci,

 • wsparciem i doradztwem rodziców dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym,

 • wsparciem i doradztwem osób dorosłych.

bottom of page