Joanna Łogłoza

  • magister dietetyki

  • absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

  • Członek Zwyczajny Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków

 

Konferencje i kursy:

- Warsztaty szkoleniowe w ramach programu „Mądre żywienie, zdrowe pokolenie”, Warszawa 2014

- Konferencja „IV Ogólnopolska Konferencja Dietetyki CONGRESSUS DIETETICA”, Wrocław 2014

- Konferencja „Dietetyka Forum 2014”, Poznań 2014

- Warsztaty „Niedożywienie w praktyce dietetycznej”, Wrocław 2014

- Kurs „Dietetyka Sportowa w teorii i praktyce”, Warszawa 2014

- Konferencja „Profesjonalna dieta i żywienie w sporcie”, Gdańsk 2015

- Konferencja „Żywienie w chorobach autoimmunologicznych, Między koncepcjami patofizjologicznymi a evidence- based nutrition”, Gdańsk 2015

- Certyfikat „Dietetyk Przyjazny Chorym Na Celiakię”, 2016

- Konferencja „Dieta a jelita”, Szczecin 2016

 

strona internetowa:

 

 

         email:

 

 

            fb:

    © 2015 Łukasz Szymański