BEATA WÓJCIK - WALAS

 

Neurologopeda, Logopeda, oligofrenopedagog  

.

                  

WYKSZTAŁCENIE:

 

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji, Poznań.
Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji, Poznań.

Studia podyplomowe, Logopedia, Gnieźnieńska Szkoła Wyższa.

Studia podyplomowe, Oligofrenopedagogika, Gnieźnieńska Szkoła Wyższa.

Studia podyplomowe, Neurologopedia , Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy.

 

KURSY I SZKOLENIA:

 • Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej.

 • Terapia dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

 • Dziecko dwujęzyczne - diagnoza logopedyczna.

 • Opóźniony Rozwój Mowy – diagnoza i terapia logopedyczna.

 • Elementy logorytmiki jako metody wspomagającej rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnymi wczesnoszkolnym.

 • Efektywne metody rotacyzmu.

 • Masaż  logopedyczny - metoda dr Elżbiety Stecko.

 • Terapia sygmatyzmu międzyzębowego. Strategie wg Robyn Merkel Walsh oraz inne wybrane metody terapii.

 • Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy.

 • Terapia logopedyczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym i zespołem Downa.

 • Poczuć + zrozumieć = Wiedzieć Jak To Jest – warsztaty wprowadzające w świat integracji sensorycznej.

 • Mutyzm selektywny – pomoc psychologiczna dla dziecka i jego rodziny.

 • Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny, wg integracji odruchów  dr Sally Goddard.

 • Integracja sensoryczna. Ćwiczenia i zabawy usprawniające funkcje sensoryczne u dzieci.

 • Kinezjologia edukacyjna – zastosowanie metody P. Dennisona w pracy z  dzieckiem.

 • Metoda Krakowska - terapia neurobiologiczna dzieci z zaburzeniami rozwoju.

 • Metoda Werbo - Tonalna.

 • Kinesiotaping w logopedii.

 • Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania.

 

Oferuję szeroki zakres terapii:

 • opóźniony i niezakończony rozwój mowy,

 • dyslalia (wady wymowy: seplenienia, rotacyzm, lambdacyzm, kappacyzm/gammacyzm, mowa bezdźwięczna);

 • terapia jąkania;

 • alalia i afazja;

 • terapia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną;

 • terapia zaburzeń ze spektrum autyzmu;

 • terapia dzieci dwujęzycznych;

 • terapia z wykorzystaniem kinesiotapingu w obszarze orofacjalnym;

 • zaburzenia mowy związane z uszkodzeniem CUN oraz wadami genetycznymi;

 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych dysleksją;

 • masaże logopedyczne;

 • ocena drożności przewodu słuchowego za pomocą otoskopu;

 • profilaktyka logopedyczna;

 • symultaniczno- sekwencyjna nauka czytania;

 • zajęcia edukacyjne dla dzieci zdrowych;

 • konsultacje logopedyczne i jednorazowe porady – (skierowane do rodziców konsultacje mające na celu sprawdzenie stanu mowy dziecka oraz porady dotyczące stymulacji rozwoju mowy dziecka).

 

Po każdym spotkaniu dziecko otrzymuje materiały do samodzielnej pracy w domu.

 

Zajęcia logopedyczne odbywają się w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze przy wykorzystaniu atrakcyjnych metod i form pracy, które czynią ćwiczenia przyjemnymi.

 

  © 2015 Łukasz Szymański