top of page

Beata Wójcik – Walas

NEUROLOGOPEDA, LOGOPEDA, OLIGOFRENOPEDAGOG,

TERAPEUTA MIOFUNKCJONALNY,

CERTYFIKOWANY SPECJALISTA Z ZAKRESU TERAPII RĘKI,

CERTYFIKOWANY SPECJALISTA Z ZAKRESU ELEKTROSTYMULACJI LOGOPEDYCZNEJ

 

Oferuję szeroki zakres terapii:

 • opóźniony i niezakończony rozwój mowy,

 • dyslalia (wady wymowy: seplenienia, rotacyzm, lambdacyzm, kappacyzm/gammacyzm, mowa bezdźwięczna);

 • terapia jąkania;

 • alalia i afazja;

 • terapia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną;

 • terapia zaburzeń ze spektrum autyzmu;

 • terapia dzieci dwujęzycznych;

 • terapia z wykorzystaniem kinesiotapingu w obszarze orofacjalnym;

 • zaburzenia mowy związane z uszkodzeniem CUN oraz wadami genetycznymi;

 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych dysleksją;

 • masaże logopedyczne;

 • ocena drożności przewodu słuchowego za pomocą otoskopu;

 • profilaktyka logopedyczna;

 • symultaniczno- sekwencyjna nauka czytania;

 • zajęcia edukacyjne dla dzieci zdrowych;

 • terapia ręki,

 • terapia miofunkcjonalna,

 • elektrostymulacja logopedyczna;

 • konsultacje logopedyczne i jednorazowe porady – (skierowane do rodziców konsultacje mające na celu sprawdzenie stanu mowy dziecka oraz porady dotyczące stymulacji rozwoju mowy dziecka).

 

Po każdym spotkaniu dziecko otrzymuje materiały do samodzielnej pracy w domu.

 

Zajęcia logopedyczne odbywają się w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze przy wykorzystaniu atrakcyjnych metod i form pracy, które czynią ćwiczenia przyjemnymi.

 

ELEKTROSTYMULACJA LOGOPEDYCZNA:          

Zabiegi elektrostymulacji są skutecznym uzupełnieniem terapii logopedycznej i leczenia ortodontycznego. Są całkowicie bezpieczne – impulsy TENS posiadają niskie natężenie i stymulują jedynie nerwy czuciowe na powierzchni skóry. Do elektrostymulacji wykorzystuje się wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny, w którym stosowane są dwie elektrody: jedną z nich umieszcza się na przedramieniu pacjenta, drugą punktową dotyka się bezpośrednio miejsca stymulacji. 

Metoda elektrostymulacji pozwala na oddziaływanie na cały aparat artykulacyjny wspomagając jego działanie. Zabiegi pobudzają włókna mięśniowe, dzięki czemu następuje wzmocnienie siły, przyrost masy oraz objętości mięśni.

Sam zabieg trwa od 5 do 30 min (czas uzależniony od wieku i zaburzeń) i jest bezbolesny.                

W zależności od stanu wrażliwości skórnej pacjent może odczuwać lekkie mrowienie lub może nie odnotować żadnych odczuć. 

 

Elektrostymulacja prądami TENS/EMS przeznaczona jest dla dzieci i dorosłych z:

 • opóźnionym rozwojem mowy;

 • zaburzeniami artykulacji;

 • nawykowym otwieraniem ust;

 • zaburzeniami napięcia mięśniowego(np.: pacjenci z Zespołem Downa);

 • zaburzeniami stawów skroniowo-żuchwowych;

 • dysfagią (problemami z połykaniem);

 • krztuszeniem podczas jedzenia i picia;

 • mową nosową;

 • afazją;

 • porażeniem nerwu twarzowego;

 • porażeniem mózgowym;

 • rozszczepem wargi i/lub podniebienia.

 

Niektóre przeciwwskazania do elektrostymulacji:

 • silna arytmia serca,

 • epilepsja (wymaga konsultacji z neurologiem),

 • aktywny nowotwór złośliwy,

 • stany pooperacyjne oraz świeżo po urazie,

 • nieuregulowane nadciśnienie,

 • stałe aparaty ortodontyczne,

 • implanty słuchowe,

 • gorączka.

 

Jeżeli pacjent jest pod opieką specjalistów proszę zabrać ze sobą zaświadczenie od neurologa o braku przeciwwskazań do wykonania elektrostymulacji.

 

WYBRANE KURSY I SZKOLENIA:

 • Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej.

 • Terapia dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

 • Dziecko dwujęzyczne - diagnoza logopedyczna.

 • Opóźniony Rozwój Mowy – diagnoza i terapia logopedyczna.

 • Elementy logorytmiki jako metody wspomagającej rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnymi wczesnoszkolnym.

 • Efektywne metody rotacyzmu.

 • Masaż  logopedyczny - metoda dr Elżbiety Stecko.

 • Terapia sygmatyzmu międzyzębowego. Strategie wg Robyn Merkel Walsh oraz inne wybrane metody terapii.

 • Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy.

 • Terapia logopedyczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym i zespołem Downa.

 • Poczuć + zrozumieć = Wiedzieć Jak To Jest – warsztaty wprowadzające w świat integracji sensorycznej.

 • Mutyzm selektywny – pomoc psychologiczna dla dziecka i jego rodziny.

 • Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny, wg integracji odruchów  dr Sally Goddard.

 • Integracja sensoryczna. Ćwiczenia i zabawy usprawniające funkcje sensoryczne u dzieci.

 • Kinezjologia edukacyjna – zastosowanie metody P. Dennisona w pracy z  dzieckiem.

 • Metoda Krakowska - terapia neurobiologiczna dzieci z zaburzeniami rozwoju.

 • Metoda Werbo - Tonalna.

 • Kinesiotaping w logopedii.

 • Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania.

 • Terapia miofunkcjonalna (MFT 9-99 sTArs – Miofunkcjonalna Terapia wg A. Kittel).

 • Innowacyjne metody elektrostymulacji zewnętrznej i wewnętrznej w logopedii.

 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia - diagnoza - terapia - masaż.

 

 

 

bottom of page