Beata Balcerowicz

Kwalifikacje:

Studia Podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy

Studia Podyplomowe z Terapii Logopedycznej Uniwersytet Gdański

Studia Podyplomowe w zakresie logopedia z emisją głosu  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy    

Neurologopedyczne Studia Podyplomowe Uniwersytet Gdański

 

Kursy i szkolenia:

-„Podstawy ortodoncji dla logopedów. Diagnoza i usprawnianie wymowy osób z wadą zgryzu i wadą wymowy”

-„Dyslalia ankyloglosyjna – logopedyczna diagnoza i terapia”

- „ Zastosowanie ustno- twarzowej terapii regulacyjnej u dzieci z nieprawidłowym napięciem mięśniowym”

-"Jak pokonywać problemy behawioralne i emocjonalne u dzieci i młodzieży"   

- "Podstawy wiedzy o integracji sensorycznej"  

- "Integracja odruchów ustno- twarzowych według metody dr Swietłany Masgutowej"

- "Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych według metody dr Swietłany Masgutowej" część I i II         

- "Terapia taktylna"

- „Terapia ręki”

- „Masaż wewnętrzny artykulatorów, odruchy przełykania”

- „Integracja odruchów wzrokowo- słuchowych w ramach Programu Neurosensomotorycznej Integracji Odruchów – MNRI”

- „Terapia ręki” II stopień

- „Integracja Odruchów Wzrokowo- Słuchowych według metody dr Swietłany Masgutowej"

- „Terapia behawioralna w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi”

- „Manipulacje ustno- twarzowe techniki usprawniające narządy mowy i redukujące ból”

-„Strategie postępowania wobec trudnych zachowań u osób ze spektrum autyzmu”

- „Warsztat praktycznych umiejętności niezbędnych logopedzie do włączenia rodzica w proces uruchamiania komunikacji werbalnej dziecka z ORM”

- „Afazja dziecięca, niedokształcenie mowy o typie afazji (pochodzenia korowego), alalia. Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami mowy uwarunkowanymi korowo”

- „Skuteczne metody pracy z dzieckiem z wadą wymowy” część I i II

- „Terapia logopedyczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym i zespołem Downa”

- Diagnostyka i terapia neurologopedyczna – moduł I pt. „Zaburzenia funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy”

- „Problemy karmienia i ich usprawnianie u dzieci z wyzwaniami rozwojowymi”

- „Kinezjotaping w logopedii”

- Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa

- Ortodoncja w logopedii.

- "Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów"

Zakres głównej działalności w BBJ – prowadzenie terapii metodą Tomatisa