Aleksandra Woźniak-Michalska

            Neurologopeda

 

Zakres oddziaływań:

Diagnoza i terapia logopedyczna/neurologopedyczna dzieci i dorosłych:

 

  • w zakresie zaburzeń połykania, jedzenia i karmienia
  • w zakresie zaburzeń artykulacyjnych iwad wymowy różnego pochodzenia
  • w zakresie zaburzeń afatycznych i dyzartrycznych
  • w zakresie opóźnionego rozwoju mowy na tle różnych zaburzeń rozwojowych
  • w zakresie całościowych zaburzeń rozwoju w tym Autyzmu i Zespołu Aspergera
  • w zakresie zaburzeń mowy związanych z uszkodzeniem CUN oraz wad genetycznych

 

Diagnoza KOLD –Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – opisowa diagnoza logopedyczna rozwoju mowy w zależności od wieku rozwojowego dziecka

Terapia Miofunkcjonalna- korygowanie nieprawidłowej pracy mięśni języka, warg  w koordynacji z pracą mięśni całego ciała w czasie spoczynku, połykania, żucia, gryzienia i artykulacji.

Terapia z wykorzystaniem kinesiotapingu w obszarze orofacjalnym

 

Kwalifikacje:

Absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy kierunku logopedia i pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego  kierunku neurologopedia

Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza kierunku terapia pedagogiczna

 

 Wybrane szkolenia i kursy:

- Terapia miofunkcjonalna (uzyskanie tytułu terapeuty)

- Neurorehabilitacja traktu ustno-twarzowego

- Szkolenie KOLD

- Szkolenie KORP

-terapia behawioralna w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi

- Wczesne wspomaganie funkcji oralnych dziecka w świetle koncepcji NDT-Bobath dzieci 0-1

- Terapia logopedyczna dzieci z MPD

- Podstawy ortodoncji. Diagnozowanie i  i usprawnianie wymowy  osób z wadą zgryzu

- Analiza zaburzeń karmienia, jedzenia i połykania

- Symultaniczno- sekwencyjna nauka czytania

Ponadto liczne konferencje i warsztaty umożliwiające stałe doskonalenie mojego warsztatu pracy i podnoszenie efektywności prowadzonej przeze mnie terapii.

 

Zapraszam.

    © 2015 Łukasz Szymański