top of page
Ola Sell_edited.jpg

Aleksandra Sell

Magister psychologii -  Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Szkolenia:
- "Złości dziecięce”
- „Dialog motywujący w terapii poznawczo-behawioralnej”
- „Terapia behawioralna trudnych zachowań u dzieci (do 10-12 roku życia)”
- „Akademia Praktyka. Moduł I: Wprowadzenie do pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą    w nurcie poznawczym”
- „Rok z terapią poznawczo-behawioralną dzieci i młodzieży”
- Szkolenie nadające uprawnienia do posługiwania się Skalą Inteligencji Stanford- Binet 5
- „Trichotillomania i złe nawyki, zaburzenia wydalania, zaburzenia jedzenia u małych dzieci,   masturbacja dziecięca- diagnoza i terapia”
- „Terapia mutyzmu selektywnego w podejściu poznawczobehawioralnym”
- „Szkoła dla rodziców i wychowawców” cz. I-III
- „Podstawy stosowania Skali Inteligencji Wechslera dla Dzieci WISC®-V”
- „METODA KID'S SKILLS – DAM RADĘ!”

- Moduł Przygotowania Pedagogicznego 

Zakres działań:

- zaburzenia lękowe (w tym również zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, mutyzm wybiórczy)

- obniżony nastrój, depresja, 

- agresja i autoagresja,

- niskie poczucie własnej wartości,

- problemy wychowawcze,

- moczenie dzienne i nocne, zaburzenia wydalania,

- udzielam też konsultacji dla rodziców dot. ww. problemów,

bottom of page