top of page
Ola Sell_edited.jpg

Aleksandra Sell

Wykształcenie:

Psychologia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 2012 - 2017


Szkolenia:
 
„Złości dziecięce”
„Dialog motywujący w terapii poznawczo behawioralnej”
„Terapia behawioralna trudnych zachowań u dzieci (do10 12 roku życia)”
„Akademia Praktyka. Moduł I: Wprowadzenie do pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą w nurcie
poznawczym”
„Rok z terapią poznawczo behawioralną dzieci i młodzieży”
Szkolenie nadające uprawnienia do posługiwania się Skalą Inteligencji Stanford Binet 5
„Trichotillomania i złe nawyki, zaburzenia wydalania, zaburzenia jedzenia u małych dzieci, masturbacja
dziecięca diagnoza i terapia”
"Terapia mutyzmu selektywnego w podejściu poznawczo
behawioralnym”
„Szkoła dla rodziców i wychowawców” cz. I - III
„Podstawy stosowania Skali Inteligencji Wechslera dla Dzieci WISC® V”
„METODA KID'S SKILLS  DAM RADĘ!”
Moduł Przygotowania Pedagogicznego 

Zakres działań w BBJ:

- zaburzenia lękowe (w tym również zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, mutyzm wybiórczy)

- obniżony nastrój, depresja, 

- agresja i autoagresja,

- niskie poczucie własnej wartości,

- problemy wychowawcze,

- moczenie dzienne i nocne, zaburzenia wydalania,

- udzielam też konsultacji dla rodziców dot. ww. problemów.


 

bottom of page